ישיבת מאור התלמוד בורו פארק

הגרי"ד אלתר בן ה'פני מנחם' מגור ביקר בישיבת מאור התלמוד בורו פארק

הגאון החסיד רבי יצחק דוד אלתר שליט"א בן כ"ק האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זצ"ל ביקר בישיבת מאור התלמוד בורו פארק ונשא דברי תורה וחיזוק בפני תלמידי הישיבה.