ישיבת מבקשי תורה

תיעוד: הגרא"י המרה מארגנטינה בביקור בישיבת מבקשי תורה בית שמש

הגאון רבי אליהו יצחק המרה שליט"א מרבני ישיבת 'חפץ חיים' בארגנטינה אשר שהה בארה"ק מסר שיחת חיזוק בישיבת 'מבקשי תורה' בבית שמש שבראשות הגאון רבי משה ששון שליט"א.