תלמידים מישיבת 'מגדל התורה' נבחנו אצל הגרב"צ קוק

קבוצה מובחרת מתלמידי ישיבת 'מגדל התורה' לבני ארה"ב, בראשות הגאון הרב חיים עוזר חייטשליט"א, נבחנים על הלכות שביעית אצל הגאון רבי בן ציון הכהן קוק שליט”א, ראש כולל הרבנים -'חסדי דוד' ומרבני שכונת רוממה בירושלים • צילום: JDN