ישיבת נהרדעא

לומדי תורתך • תלמידי ישיבת נהרדעא במבחן אצל אב"ד תפארת אליעזר

תלמידי ישיבת נהרדעא הגיעו למבחן אצל הגה"צ אב"ד תפארת אליעזר שליט"א • הגה"צ בחנם וכאשר עמד על ידיעותיהם העמוקות, פנה אל צוות הישיבה ואמר: "ניכרת השקעה מרובה בתלמידים, אשר עדיים לגאון ולתפארת • צילום: JDN