ישיבת נועם אלימלך

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק בעריכת שולחנו לרגל הילולת הרה"ק מליז'ענסק

כ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א ערך את שולחנו לרגל הילולת הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק זי"ע בשילוב סיום מסכת מכות והתחלת לימוד מסכת עבודה זרה במסגרת הארגון 'חיינו' של חצה"ק • צילום: ברוך אביץ

מונסי: עצרת הספד לפטירת הרה"ק מטאהש זי"ע בישיבת נועם אלימלך

במלאת ה'שבעה' על הסתלקותו לגנז"מ של כ"ק מרן האדמו"ר מטאהש זצ"ל, נערך בישיבת 'נועם אלימלך' במונסי בראשות חתנו גאב"ד ליז'ענסק שליט"א, עצרת מספד נהי וקינה על האובדן הקשה לכלל ישראל • צילום: JDN