ישיבת נזר התורה

הדים נרחבים להצלחה המרשימה של הכנס שנערך ע"י מרכז סייעתא

מאות אנשי חינוך ותיקים ומתחילים, נטלו חלק בכנס ראשון ומיוחד מסוגו של "מרכז סייעתא" שנתן כלים מעשיים להצלחת המלמדים הפרטיים, והכשירם להתמודד במצבים השונים עמם הם מתמודדים, כדי שיוכלו להעלות את חניכיהם מעלה בתורה ויראת שמים • המחנכים הודו מקרב לב על הכנס המוצלח בו רכשו קנייני נצח, וללא כל תמורה • צילום שלומי טריכטר