ישיבת עריבות התורה

יוֹמָא טָבָא • מעמד סיומי מסכתות בישיבת עריבות התורה ירושלים

ביום ד' בערב פרשת בא נערך מעמד סיומי מסכתות הנלמד בסדר שלישי במסגרת מפעל "קנין תורה" והוא סדר מיוחד שבו חוזרים תלמידי הישיבה על כל המסכתות שלמדו במשך השנים בישיבה כדי לקנות אותם בקנין עולם.