ישיבת פינסק קרלין

סיום ימי השובבי"ם בישיבת פינסק קרלין

בישיבת פינסק קרלין בירושלים הסתיימו ימי השובבי"ם לאחר שבועות של עמל ויגיעה רבה בתוה"ק בהשתתפות המשפיע הגה"צ ר' אברהם אלימלך בידרמן שליט"א • צילום: JDN

תּוֹרָתְךָ אָהָבְתִּי • מעמד סיום הזמן בישיבת פינסק קרלין

לרגל סיום הזמן נערכה מסיבת סיום מסכת בבא קמא וחלוקת פרסים למצטייני ישיבת פינסק קרלין בעיה"ק ירושלים תובב"א באולמי חוות דעת רח' גרוסברג בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א ובהשתתפות רבנים חשובים וצוות הישיבה • תיעוד: הרב ברוך אוביץ

פינסק קרלין: מעמד סיום מסכת בבא בתרא בישיבת 'דרכי משה'

קהל חסידים רב השתתפו במעמד סיום זמן קיץ בשילוב מעמד סיום מסכת בבא בתרא וחלוקת פרסים בישיבת 'דרכי משה' דחסידי פינסק קרלין, בראשות כ"ק האדמו"ר מפינסק קרלין שליט"א • צילום: שמואל דריי

גלריה: מעמד חלוקת פרסים בישיבת פינסק קרלין

בראשות כ''ק האדמו''ר מפינסק קרלין שליט''א נערך מעמד חלוקת פרסים ותעודות לתלמידי ישיבת פינסק קרלין שלמדו ונבחנו על עשרות דפי גפ''ת - המעמד נערך בליל ראש חודש כסלו באולמי תמיר בירושלים | את נאום הכבוד נשא הרה''צ ר' אלימלך בידרמן - גלריה