ישיבת שומרי החומות

מעמד כבוד התורה בישיבה לצעירים שומרי החומות ירושלים

מעמד כבוד התורה נערך בישיבה לצעירים שומרי החומות ירושלים בהשתתפות ראש הישיבה והמשגיח הרוחני ובהשתתפות המקובלים הגאונים הצדיקים רבי גמליאל רבינוביץ שליט"א והגאון רבי אביש צינוירט שליט"א • צילום: ברוך אוביץ