ישעיה קויפמן

ירושלים: מעמד הכנסת ספר תורה לזכר הבחור ישעיה קויפמאן ז"ל • תיעוד

צפו בגלריית תמונות ממעמד הכנסת ספר תורה להיכלה של ישיבה לצעירים 'יטב לב - סאטמאר' בעיה"ק ירושלים, לזכרו של הבחור ישעיה קויפמאן ז"ל בן יבלחט"א הרב אורי יהודה שליט"א מתלמידי הישיבה שנסתלק בפתע בחודש שבט תשע"ד • צילום: ברוך אוביץ

ירושלים: סעודת מצווה בהיכל ישיבת סאטמאר לרגל הכנסת ספר תורה

צפו בגלריית תמונות מסעודת מצווה שנערך בהיכלה של ישיבה לצעירים 'יטב לב - סאטמאר' בעיה"ק ירושלים, לרגל שמחת הכנסת ספר תורה שהוכנס להיכל הישיבה לזכרו של הבחור ישעיה קויפמאן ז"ל בן יבלחט"א הרב אורי יהודה שליט"א מתלמידי הישיבה שנסתלק בפתע בחודש שבט תשע"ד • צילום: ברוך אוביץ

כתיבת אותיות בספר תורה לזכרו של הבחור ישעיה קויפמאן ז"ל • גלריה

צפו בגלריית תמונות מכתיבת אותיות בספר תורה שהוכנס להיכלה של ישיבה לצעירים 'יטב לב - סאטמאר' בעיה"ק ירושלים, לזכרו של הבחור ישעיה קויפמאן ז"ל בן יבלחט"א הרב אורי יהודה שליט"א מתלמידי הישיבה שנסתלק בפתע בחודש שבט תשע"ד • צילום: ברוך אוביץ

האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק כתב אות בס"ת לזכר הבחור ישעיה קויפמאן ז"ל

צפו בתמונות מכ"ק מרן האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א, בכתיבת אות בספר תורה שיוכנס להיכלה של ישיבה לצעירים 'יטב לב - סאטמאר' בעיה"ק ירושלים, לזכרו של תלמיד הישיבה הבחור ישעיה קויפמאן ז"ל בן יבלחט"א הרב אורי יהודה שליט"א שנסתלק בפתע בחודש שבט תשע"ד • צילום: JDN

עצרת הספד במלאות השבעה לפטירתו של הבחור ישעיה קויפמאן ז"ל

בבהיהמ''ד ברך משה סאטמאר בירושלים במלאות השבעה לפיטרתו של הבחור ישעיה קויפמאן ממצויני ישיבת סאטמאר בי-ם שנסתלק בפתע פתאום , העצרת שולבה בסעודה הילולא לבעל הקדושת יו''ט מסיגעט זיע''א נשאו דברים דומ''ץ סאטמאר, הגר''ע אופמן, ואביו של הבחור | תיעוד