בְּמַעֲלוֹת • נגידי צאנז התאחדו לימי וועידה מיוחדים | האדמו"ר טרח ובא

נגידי ועסקני צאנז השתתפו בשלושה ימי וועידה כהוקרה וכהערכה על עמידתם האיתנה לימין המוסדות | בליל ששי הגיע האדמו"ר ונשא ונתן עם הנגידים בענייני חינוך | ר' אייזיק האניג הנעים את התפילות וסעודות השבת