כהנים מיוחסים

מנין כהנים מיוחסים יעתירו בעדכם בכותל המערבי בראש השנה ויום כיפור

תפילות מיוחדות בימים הנשגבים ראש השנה ויום כיפור ולמשך 40 יום רצופים על יד שריד בית קדשינו הכותל המערבי | כך תצרפו גם את מצות חסד של אמת, למעגל הזכויות שלכם לקראת יום הדין.