כולל באבוב

באבוב – שלושה מגביות בתוך ימים

מוסדות החינוך והחסד של חסידי באבוב ערכו מתחילת השבוע שלושה מגביות בראשות כ"ק האדמו"ר מבאבוב שליט"א וזכו לראות היענות מרובה לרצון הקודש • בר"ח סיון יתקיים מעמד 'קשר אחד' לטובת מגבית מאוחדת לכלל המוסדות

בורו פארק למען ירושלים: מגבית לטובת כולל באבוב נערכה בראשות האדמו"ר

מגבית מיוחדת נערכה השבוע לטובת כולל באבוב בירושלים עיה"ק, בבית הרבני הנגיד ר' שלום בירנבוים הי"ו בבורו פארק, כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א נשא דברים בפני עשרות נגידים שהוזילו מהונם לטובת הכולל | גלריה