כולל בית יהודה

צפו בריתחא דאורייתא: הגר"ח פיינשטיין מתפלפל בישיבת בין הזמנים

הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת בית יהודה הגיע במהלך השבוע האחרון למסור שיעוריים תורניים בהיכלי ישיבות בין הזמנים בבני ברק בהם: כולל 'נחלת משה' וכולל חזון איש • גלריה