זְכר ה' חִבַּת יְרוּשָׁלָיִם • דינר לטובת כולל חבת ירושלים בלונדון

קהל רב השתתף בדינר מיוחד לטובת כולל חבת ירושלים שנערך באולם 'יסודי התורה' בלונדון בהשתתפות כ"ק האדמו"ר מפשעווארסק שליט"א וכ"ק האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שליט"א ורבנים נוספים • צילום: דודי בראון


מלוה מלכה ע"י 'קרן תולדות אליעזר' בשילוב מגבית "זכור נא" – להחזקת נכדי הרבי ר' אלימלך מליז'ענסק

בחו"ל התקיים מלוה מלכה ע"י "קרן תולדות אליעזר", ע"ש הרה"ק רבי אליעזר מריישא זי"ע במסגרת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס בשילוב מגבית "זכור נא" – להחזקת נכדי הרה"ק רבי ר' אלימלך זי"ע, דברי ברכה נשא כ״ק האדמו״ר מווערדאן שליט״א באירוע השתתף אורח הכבוד הרב שלום משה פעלדמאן הי"ו, הר״ר מרדכי דוד עסטרייכער הי״ו הנחה את המעמד בטוב טעם ודעת נשאו דברים: יצחק שלמה דרעזנער נ״י ור' מאיר רייכבערג שליט״א על השתלשלות בניית האוהל הק' בליזענסק ושאר מקומות הקדושים, הרב אלחנן זאב יוסף פריעדמאן מייסד ומנהל הקרן, הר״ר יצחק טובי׳ פרידמן הי״ו • צילום: JDN


וויליאמסבורג • דינר לטובת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס

נדיבים ותומכי תורה ובראשם אדמורי"ם ורבנים השתתפו בדינר לטובת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס שנערך בוויליאמסבורג בהשתתפות מנהל כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס האדמו״ר מדאמבראווא שליט"א • צילום: JDN


מאות במלוה מלכה לטובת "קרן תולדות אלעזר" במסגרת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס

מאות השוהים לנופש בהרי הקעטסקילס בניו יורק השתתפו במלווה מלכה לטובת "קרן תולדות אלעזר" במסגרת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס שנתיסדה לזכרו של הרה"ק רבי אלעזר מריישא זי"ע – צילום: JDN


האדמו״ר מדאמבראווא בציון רבי מאיר בעל הנס זי״ע בטבריה

מנהל כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס כ"ק האדמו״ר מדאמבראווא שליט"א עם מנין ת״ח מעתיר בתפילה לטובת תומכי הכולל חיבת ירושלים בציון המצויינת של התנא האלקי רבי מאיר בעל הנס זי״ע בעיה״ק טבריה – צילום:JDN


צפו: מלוה מלכה לטובת "קרן תולדות אלעזר" במסגרת כולל חבת ירושלים

במוצש"ק פרשת חקת השתתפו קהל רב במלוה מלכה לטובת "קרן תולדות אלעזר" במסגרת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס שנוסד לזכרו של הרה"ק רבי אלעזר מריישא זי"ע כקרן מיוחדת לתמיכת נכדי הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע המונה כבר כיום גם שלושה כוללים כאשר עשרות אברכים יושבים בה והוגים בתורה בהתמדה רבה. המעמד נערך בקרית ויואל משה דסאטמאר-באנגאלוי קאלאני.  במעמד נשאו דברים הרה"ח הרב אלחנן זאב יוסף פריעדמאן הי"ו מייסד ומנהל הקרן, נואם הכבוד הרה"ג רבי מרדכי שיף שליט"א בן הגה"צ גאב"ד אנטווערפן שליט"א. ודומ"ץ הקרי' הרה"ג רבי שלום טייטלבוים שליט"א שהמעמד הוקדש לזכר נשמת אביו הגה"צ רבי ארי' לייבוש ב"ר אלחנן חיים ז"ל דומ"ץ הקרי' מאז הווסדה • צילום: JDN


מונסי: דינר לטובת כולל חבת ירושלים – צדקת רבי מאיר בעל הנס

קהל רב השתתף במעמד המלוה מלכה ודינער השנתי שנערך במונסי ביום הילולת הרה"ק רבי שלום משאץ זי"ע, לטובת כולל חבת ירושלים – צדקת רבי מאיר בעל הנס, בראשות אדמו"רי ורבני העיר שליט"א. הדינר הוקדש לע"נ הרה"צ רבי שמואל חיים ראובן וואגשאהל זצ"ל מלאנצוט. בנו הגה"צ אבד"ק יאסלא שליט"א נשא דברי זכרון, כ"ק האדמו"ר מיאמפלא שליט"א נואם הכבוד. את דבר הכולל הביא כ"ק האדמו"ר רבי ישכר בעריש רובין מדאמבראווא שליט"א מנהל הכולל • תיעוד


דינער השנתי לטובת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס – גלריה

קהל אלפים השתתף במעמד הדינער השנתי לטובת כולל חבת ירושלים לצדקת רבי מאיר בעל הנס בראשות אדמורי"ם ורבנים ובראשם נשיאי הכולל כ"ק האדמורי"ם מבאבוב צאנז קלויזנבורג ובלאזוב – צילום מערכת אידישע טעגליכע נייעס


בהשתתפות האדמו"ר מפשעווארסק: דינער בלונדון לטובת כולל חבת ירושלים

קהל רב השתתף במעמד הדינער לטובת כולל חבת ירושלים שנערך בלונדון את המעמד פיאר בהשתתפותו כ"ק מרן אדמו"ר משפעווארסק שהגיע במיוחד מאנטוורפן , כמו"כ השתתפו ונשאו דברים גאב"ד לונדון גאב"ד ראדומשילא גאב"ד אנטוורפן והאדמו"ר מספינקא אנטוורפן וכן שורה ארוכה של אדמורי"ם רבנים ונגידים גדולים בסיום המעמד עברו כל הקהל לקבל את ברכתו של כ"ק אדמו"ר מפשעווארסק שליט"א – צילום דודי בראון


נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן