כולל חיים ושלום

חיים ושלום: דינר לטובת כולל דחסידי מונקאטש

קהל רב השתתף בדינר השנתי שנערך לטובת כולל 'חיים ושלום' מונקאטש, בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א • בסיום הדינר, כובד האדמו"ר בברכת המזון ושבע ברכות • גלריה