מעמד זיכרון וכינוס הכוללים • לרגל מלאות חמש שנים להסתלקותו של מרן הגרמ"י ליפקוביץ

בשבוע שעבר (חמישי) התכנסו ובאו למעלה מחמש מאות לומדי ורבני כולל טהרות מכל רחבי הארץ לכינוס זיכרון מיוחד במלאות חמש שנים לעלותו לשמי רום של מרן רה"י הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ' זצ"ל • בתחילת המעמד עלו הלומדים להשתטח בתפילה בציונו ומשם הגיעו והשתתפו בכינוס • צילום: שוקי לרר


יבואו טהורים • סיום סדר טהרות בכולל זכרון בנימין בירושלים

בכוללי לימוד סדר טהרות, מיסודו של מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל, נערך מעמד סיום סדר טהרות, שנלמד במשך זמן רב, ע"י אברכי כולל טהרות – זכרון בנימין בעיה"ק ירושלים, בשילוב סיום הש"ס אשר נלמד ע"י אברכי רשת הכוללים בארץ • צילום: שוקי לרר


גלריה: יארצייט להגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל ע"י כולל טהרות

אמש נערך ברוב פאר והדר ובראשות גדולי ישראל מעמד הסיום ע"י כולל טהרות מיסודות של מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל ביום דהילולא דיליה, השתתפו מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, הגר"ג אדלשטיין, הגר"ד לנדא, הגרמ"ה הירש, הגרב"ד פוברסקי, הגרש"י בורנשטיין ועוד – צילום שוקי לרר


מעמד השנתי של 'כולל טהרות' במלאות שנתיים לפטירת מייסד הכולל

המוני תלמידים ובוגרים נטלו חלק במעמד השנתי כינוס כוללי טהרות שהוקמו על ידי מרן הגרמ"י לפקןביץ זצ"ל במלאות שנתיים להסתלקותו שנערך במעמד מרנן ורבנן ובראשם מרנן הגראי"ל שטיינמן והגר"ח קנייבסקי, שליט"א | צילום: שוקי לרר JDN


מעמד אדיר לכבודה של תורה בראשות גדולי ישראל

במלאות י"ב חודש לפטירתו של ראש הישיבה מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ"ל התקיים מעמד גדול לכתוב התורה בשילוב שמחה של תורה בסיום מסכתות מסדר טהרות שנלמדו לעילוי נשמתו על ידי מאות לומדי ה"כוללים ללימוד סדר טהרות בעיון" שנוסדו על ידו