כולל 'מכון להוראה' מונסי

מונסי: מאות השתתפו בדינר השנתי לטובת כולל 'מכון להוראה'

מעמד כבוד התורה ודינר השנתי לטובת כולל 'מכון להוראה' נערך במונסי בראשות רבני העיר שליט"א, במעמד חולקו תעודות הערכה לאברכי הכולל | גלריה

חברי ביד"צ אהבת שלום בחנו את אברכי מכון להוראה – גלריה

מצוייני האברכים בכולל 'מכון להוראה' ממונסי הגיעו בראשות ראש הכולל הגאון רבי יחיאל טויבער להבחן על חלק חושן משפט בפני רבני בד"צ אהבת שלום בירושלים, הרבנים הגאונים: הרב נפתלי נוסבוים ר"י חיי משה, הרב נתן קופשיץ רב העיר בית שמש, והרב חיים אורי פריינד מרבני העדה החרדית - גלריה

הרב קנייבסקי בירך את אברכי הכולל ממונסי על הישגיהם

אברכי מכון להוראה ממונסי הגיעו במסגרת ביקורם בישראל להתברך מפי מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א שקיבל סקירה על מטרת בואם ועמלם במשך העשור האחרון על ההלכות הסבוכות בחלק חושן משפט | צילום: שוקי לרר JDN

מצוייני האברכים בכולל 'מכון להוראה' נבחנו אצל הגרמ"ש קליין | תיעוד

אברכי מכון להוראה ממונסי הגיעו יחד עם ראש הכולל הרה"ג יחיאל הלוי טויבער שליט"א להבחן על חלק חושן משפט אצל הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א רב שכונת אור החיים ודומ"צ זכרון מאיר | גלריה

הדיינים הגר"ש רוזנברג והגר"י סילמן בחנו את אברכי 'מכון להוראה'

20 אברכים מכולל 'מכון להוראה' שהגיעו ממונסי לישראל, נבחנו על ההלכות הסבוכות בחלק חושן משפט אצל הדיינים הגאון רבי שריאל רוזנברג והגאון רבי יהודה סילמן שליט"א | תיעוד

מצטייני 'מכון להוראה' נבחנו אצל ראש ישיבת פוניבז'

אברכים מצויינים מכולל מכון להוראה הגיעו ארצה להבחן על חלק חושן משפט אצל גדולי ישראל בארה"ק, בין היתר נבחנו על בקיאותם בבית ראש ישיבת פוניבז' מרן הגרב"ד פוברסקי שליט"א | צלם JDN תיעד

ראש ישיבת שפת אמת בחן את אברכי 'מכון להוראה' ממונסי • תיעוד

כעשרים מאברכי כולל 'מכון להוראה' מונסי הגיעו עם ראש הכולל הגאון רבי יחיאל הלוי טויבער שליט"א לירושלים להבחן אצל הגאון הגדול רבי שאול אלתר שליט"א ראש ישיבת שפת אמת | גלריה

כעשרים אברכים מצויינים נבחנו על חלק חושן משפט אצל הראב"ד

כעשרים אברכים מצויינים מכולל 'מכון להוראה' הגיע מארה"ב לישראל כדי להבחן אצל גדולי ישראל על בקיאותם בחלק חושן משפט, בין היתר נבחנו גם בבית הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ראב"ד העדה החרדית | צילום: שוקי לרר JDN

גאב"ד ירושלים בחן את אברכי כולל 'מכון להוראה' ממונסי • תיעוד

אברכי כולל להוראה 'מכון להוראה' הגיעו ממונסי לירושלים להבחן אצל גאב"ד ירושלים הגרי"ט וייס שליט"א בחלק חושן משפט עליו יגעו במהלך העשור האחרון | צלם המערכת שוקי לרר תיעד

הגרמ"מ שפרן בחן את אברכי 'מכון להוראה' והתפעל מבקיאותם

אברכי כולל 'מכון להוראה' מונסי הגיעו להבחן לאחר עשור שנים שעמלו ויגעו בחלק חושן משפט אצל הגאון הגדול רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א דומ"צ הישר והטוב וראש ישיבת נועם התורה | צילום: שוקי לרר JDN

אברכי 'מכון להוראה' התברכו מפי האדמו"ר מרחמסטריווקא • תיעוד

אברכי כולל 'מכון להוראה' שהגיעו ממונסי לישראל כדי להבחן על חלק חושן משפט, נכנסו להתברך בקודש פנימה אצל כ"ק אדמו"ר מרחמסטריווקא שליט"א שהתעניין אודות הנלמד בכולל, הביע התפעלות ובירך בחום את האברכים | צילום: שוקי לרר JDN

כעשרים אברכים הגיעו ממונסי להבחן אצל גדולי הפוסקים בישראל

לאחר עשור של יגיעה בדינים ובהלכות הקשות והסבוכות בחושן משפט ונושאי כליו, הגיעו עשרים מצויינים לישראל להבחן אצל גדולי הפוסקים וראשי הישיבות בישראל | הגר"י הלל ערך לכבודם מעמד הוקרה והערכה