כולל נחלת משה

בהשתתפות מרן ראש הישיבה: סיום מסכת אהלות בבית הכנסת נחלת משה בב"ב

במוצש"ק נערך סיום מסכת אהלות בבית הכנסת נחלת משה אשר נלמד כמידי שבוע במוצאי שבת קודש בהיכל הכולל על ידי הגאון ר' איתמר גרבוז שליט''א ראש ישיבת ארחות תורה לעי''נ רשכבה''ג מרן ראש הישיבה הגרא''מ שך זצוק''ל בראשות מרן ראש הישיבה הגרי''ג אדלשטיין שליט''א • צילום: דוד זר

המונים זעקו בקבר השונמית: "ותזמין זרע של קיימא לכל חשוכי בנים"

עפ"י הוראתו של מרן הגר"ח קנייבסקי רשת הכוללים 'נחלת משה' ערכה מעמד תפילה מרגש בקבר האשה השונמית בכפר הערבי סולם שבצפון כשהיום הנבחר לקיום התפילה הוא יום סיום מסכת בבא בתרא מסדר לימוד הדף היומי על ידי אלפים מישראל כסגולה להיוושע בזכות שמחת התורה.

נחלת משה: עצרת מספד ככלות השנה להסתלקותו של המרא דאתרא הגרשב"צ פלמן

לרגל יום ההילולא הראשון של הגאון רבי שלום בן ציון פלמן זצ"ל, נערך בהיכל בית המדרש נחלת משה בבני ברק, עצרת מספד והתעוררות, בראשות המרנן ורבנן ראשי ישיבות וגדולי ישראל שליט"א • צילום: שוקי לרר

כולל נחלת משה סיימו את הש"ס | גדולי ישראל השתתפו

אמש מוצ''ש נערך בכולל נחלת משה בב''ב מעמד סיום הש''ס שנלמד בשיעורים ע''י הגר''ח פרוינד שליט''א | גדולי ישראל הגר''ח קנייבסקי הגר''ג אדלשטיין והגר''ח ואזנר פיארו את שולחן המזרח ואף נשאו דברים - צילום שוקי לרר

צפו בריתחא דאורייתא: הגר"ח פיינשטיין מתפלפל בישיבת בין הזמנים

הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א ראש ישיבת בית יהודה הגיע במהלך השבוע האחרון למסור שיעוריים תורניים בהיכלי ישיבות בין הזמנים בבני ברק בהם: כולל 'נחלת משה' וכולל חזון איש • גלריה