כולל פוניבז'

בכולל פוניבז' סיימו מסכת • הגראי"ל שטיינמן הגיע להשתתף

בהיכל כולל פוניבז' נערך סיום מסכת במסגרת השיעור היומי לאברכים בעיון הנאמר ע"י הגאון רבי איתמר גרבוז ר"י ארחות תורה בהשתתפות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ומרן הגרי"ג אדלשטיין והגר"א כהנמן נשיא ישיבת פוניבז' | גלריה

מרן ראש הישיבה מסר את שיחתו השנתית בהיכל כולל פוניבז'

מרו ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן שליט"א הגיע לילה לפני יום הקדוש למסור שיחת חיזוק כמנהגו מידי שנה בהיכל כולל פוניבז' - 'אהל קדושים', אלפי בני תורה נכחו וכן נשיא וראשי הישיבה שליט"א | צילום: שוקי לרר JDN