בארה"ב נפתח הכינוס השנתי העולמי של דרשו

במעמד גדולי התורה וראשי הישיבות דאמריקה • בראש המשלחת מישראל הגאון הגדול רבי שמואל יעקב בורנשטיין שליט"א, ראש ישיבת 'קריית מלך' אשר ימסור את שיעור העיון המרכזי בשבת ויישא דברים בכנס החיזוק במוצש"ק • למעלה מאלף וחמש מאות נבחני "דרשו" מכל רחבי ארה"ב ישתתפו בקונוונשן • שיא הכינוס: הקריאה להצטרפות לתקנת לימוד "דף היומי בהלכה" בכל רחבי העולם היהודי.