כנסת חזקיהו

זקן המשגיחים ומגדולי בעלי המוסר: המשגיח הגה"צ רבי דב יפה זצוק"ל

ניצחו אראלים את המצוקים: לאחר תקופה ייסורים ממושכת נפטר הבוקר זקן המשגיחים ומגדולי בעלי המוסר בדורנו, הגאון הצדיק רבי דב יפה זצוק"ל. בן פ"ט שנים בפטירתו • בפנים: תולדות חייו, זמני וסדרי מסע ההלוויה