כנס קיסריה

מגלחים את הפנסיה

הפנסיה שלנו מטרידה בינתיים רק את בכירי האוצר. אבל היא אמורה להטריד כל אחד מאיתנו - ששינסקי: "משיכת כספי הפיצויים מגלחת מחצית מהפנסיה" - דומיניסני: " הרזרבה של הביטוח הלאומי תתחיל להתכלות בעוד 12 שנה"