כ"ק אדמו"ר מדינוב

האדמו"ר מדינוב עם ספר התורה של זופניק – סאטמאר

האדמו"ר מדינוב הגיע לקרוא בספר התורה המיוחס ל'דברי חיים' מצאנז, שהוא למעשה ספר התורה בו משתמש האדמו"ר מסאטמאר בחגים, ושבימות השנה מונח אצל הנגיד זופניק