כ"ק אדמו"ר מווערדאן

ווערדאן: כ"ק האדמו"ר שליט"א ביקור בארץ הקודש

כ''ק אדמו''ר מווערדאן שליט''א שב היום (ד) לארה''ב לאחר ששהה בשבועיים האחרונים בארה''ק לרגל שמחה משפחתית, במהלך שהותו בארה''ק ערך את שולחה''ט בשב''ק בהיכל ישיבת טשכנוב בשכונת עזרת תורה בי-ם ואף זכה לביקורים במעונו של גדולי הדור שליט''א. גלריה

וארשתיך לי: שמחת התנאים בחצרות מונקאטש, ווערדאן ואודווארי

מאות חגגו בשמחה ובצהלה את שמחת התנאים לנכד האדמו"ר ממונקאטש ונכדת האדמו"ר מווערדאן שנערכה בבית מדרשו של אבי הכלה הגה"צ אב"ד אודווארי שליט"א • גלריה