כ"ק אדמו"ר מטאלנא

ירושלים | מסע הלויית הרבנית גיטל ויינברג ע"ה אמו של האדמו"ר מטאלנא

בירושלים נפטרה הרבנית הצדקנית מרת גיטל וינברג ע''ה בתו של כ''ק האדמו''ר מטאלנא זצ''ל ואמו של כ''ק האדמו''ר מטאלנא וסבתו של כ''ק האדמו''ר מטאלנא אשדוד | מסע ההלויה יצאה מבית המדרש טאלנא ברח' דוד חזן בירושלים - צילום jdn

דביר קדשו הביאני | הצצה מופלאה להיכלו של הרבי מטאלנא זי"ע

בכל לילה משמונת ימי החנוכה, משהתקרבה שעת ההדלקה, היו פניו של כ"ק האדמו"ר רבי יוחנן מטאלנא זי"ע מאירות כלהבה וכולו כבוער בלהט המצווה וסודותיה. "שורש נשמתי במצות נרות החנוכה", העיד על עצמו, ואמנם כל חייו נהג כשיטת בית הלל: מוסיף והולך בתורה, ביראת שמים ובדרכי חסידות, אך תוך מידת הסתר שבהסתר והקפדה לבל יתגלו ברבים מדרגותיו הכבירות ועושרו הרוחני | לרגל יום ההילולא בנר ראשון של חנוכה, גילה משמשו הנאמן הרה"ח ר' אליהו דינקל ל'משפחה' מעט ממידת נקיותו וטהרתו כשמן זית זך של אביר הענווה, החל מתקופת ילדותו בארצות הברית שם עמל שלא להיות מושפע מאווירתה של 'אמריקע' ועד לארבעים וחמש השנים בשכונת בית וגן בירושלים בה שילב את הנהגת האדמו"רות – גדלות שבענוותנות | נר לאחד – נר למאה

אשדוד: הכנסת ספר תורה לבית המדרש טאלנא

קהל רב חסידי ואוהדי בית טאלנא ותושבי אשדוד נטלו חלק במעמד הכנסת ספר תורה שהוכנס ביום חמישי הארחון ערב חג השבועות לבית המדרש דחסידי טאלנא באשדוד בראשות כ"ק אדמו"ר מטאלנא שליט"א • גלריה