כ"ק אדמו"ר ממאקאווא אלעד

כורת הברית • צפו בוידאו: האדמו"ר מלעלוב בברית לנכדו השבוע

חסידי לעלוב נטלו חלק בשמחת הברית לנכד כ"ק אדמו"ר מלעלוב שליט"א, בן לבנו הרב יואל זושא בידרמן הי"ו, חתן כ"ק אדמו"ר רבי אשר למברגר שליט"א ממאקאווא אלעד • השמחה נחוגה בבית מדרשו של האדמו"ר מלעלוב בבית שמש, האדמו"ר ממאקאווא אלעד כובד בסנדקאות, האדמו"ר מלעלוב כובד בברכות ויקרא שמו בישראל 'יעקב יצחק' • מזל טוב