אמת לאמיתה • קביעת מזוזות במכון אמ"ת מונקאטש

כ"ק אדמו"ר ממונקאטש שליט"א הגיע בשבוע שעבר למשכנו החדש של מכון אמ"ת (א'ור ת'ורת מ'ונקאטש), המו"ל ספרי אדמו"רי מונקאטש, וקבע מזוזות • לאחר מכן טעם מזונות והרים כוסית לחיים עם מנהלי וחברי המכון, וברכם שיראו ברכה והצלחה במעונם החדש והמרווח • גלריה