בקודש פנימה: האדמו"ר מסאדיגורה ביקר אצל האדמו"ר מסקולען

כ"ק אדמו"ר מסאדיגורה שליט"א השוהה בימים אלו בארה"ב לקבל את קהל חסידיו לעצה לברכה ולברכת השנים הגיע לביקור במעון קדשו של כ"ק מרן האדמו"ר מסקולען שליט"א | השניים שוחחו בדברי תורה ובעניני השעה ובירכו זה את זה בברכת השנים