כ"ק מרן האדמו"ר מליובאוויטש זצוק"ל

לרגל היארצייט ז' תמוז: שיחה מיוחדת להכתרת הלב שמחה מגור זצ"ל

היום חל היארצייט ה-28 של האדמו"ר הרה"ק רבי שמחה בונים אלתר זצ"ל מגור בעל ה"לב שמחה". היה ידיד אמת לכ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע וידוע כמי שהרים את כבוד החסידות וקרנה, וכן דאג לתקנות מחמירות לשמור על ממונם של ישראל, הן בנושאי דירות במקומות מוזלים והן בעריכת שמחות.

רבה של נחלת הר חב"ד בשיחה נדירה לרגל הילולת האדמו"ר מליובאויטש

הגה"ח רבי יצחק יהודה ירוסלבסקי שליט"א רבה של נחלת הר חב"ד בקריית מלאכי ואב"ד בית דין רבני חב"ד בשיחה נדירה ועתירת גילויים עם סופר 'המבשר'  לרגל יומא דהילולא הכ"ו של ענק הרוח, אביר הרועים כ"ק מרן אדמו"ר מליובאויטש זי"ע בה גולל עובדות פלא להם היה עד מקרוב במחיצת קודשו.

מאמר מיוחד לי"א ניסן: בת קול התשובה של דורנו

לכבוד יום הבהיר י"א ניסן יום הולדת כ"ק מרן אדמו"ר מליובאוויטש זי"ע, אנו מביאים מאמר מיוחד שכתב לפני קרוב לארבעים שנה הגה"צ רבי שמואל אלעזר היילפרין זצ"ל מגדולי רבני חב"ד ליובאוויטש ראש ישיבת תורת אמת חב"ד, ורבה של 'בית ישראל' בירושלים ת"ו.