כתובה שנתגלתה מאששת קביעה כי יהודי איטליה ריכזו חתונות דווקא לערב חג הפסח

רבה של רומא וסגן נשיא 'ועידת רבני אירופה' הרב שמואל די סייני :הכתובה שנתגלתה מאששת את הקביעה ולפיה קהילות יהודי איטליה ריכזו חתונות דווקא לערב חג הפסח • הופתעתי מאוד אבל לפי המחקר שעשיתי הסיבות הן; כיון שיום זה הוא היום האחרון לפני ספירת העומר וכן הדלות והעניות הביאו לכך שיוכלו לנצל את החמץ שברשותם.