כתובה

כתובה שנתגלתה מאששת קביעה כי יהודי איטליה ריכזו חתונות דווקא לערב חג הפסח

רבה של רומא וסגן נשיא 'ועידת רבני אירופה' הרב שמואל די סייני :הכתובה שנתגלתה מאששת את הקביעה ולפיה קהילות יהודי איטליה ריכזו חתונות דווקא לערב חג הפסח • הופתעתי מאוד אבל לפי המחקר שעשיתי הסיבות הן; כיון שיום זה הוא היום האחרון לפני ספירת העומר וכן הדלות והעניות הביאו לכך שיוכלו לנצל את החמץ שברשותם.

חשיפה: ה"כתובה" של בעל העצי חיים מסיגעט זי"ע

בימים אלו חושף בטאון "צאנז" בפרסום ראשון ובלעדי את ה"כתובה" של בעל ה"עצי חיים" מסיגעט זי"ע, שהיה חותנו בזיוו"ר של בעל ה"שפע חיים" מצאנז זי"ע. ה"כתובה" מונחת היום אצל כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א