כתר תורה

האדמו"ר מסאטמאר בביקור בקאנטרי דחסידי סאטמאר בהרי הקטסקיל • חלק ב'

כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א הגיע לביקור במחנה של ישיבת "כתר תורה" דסאטמאר ווילאמסבורג, שם קבע האדמו"ר מזוזה על הבנין החדש נדבת הנגיד מוה"ר יצחק וואלף פילאפף הי"ו, ואמר דא"ח, משם הגיע האדמו"ר לביקור במחנה של ישיבת "מבצר התורה - ברך משה" דסאטמאר ווילאמסבורג לחנוכת הבית למחנה החדש ולקבוע מזוזות על הבנין החדשים בקעמפ', ביציאתו סייר ברחבי המחנה החדש, ובמעמד חנוכת בית המדרש החדש במחנה בית המדרש 'ישעי' זאב' לע"נ הרה"ח ר' ישעי זאב לעוו ז"ל ראש הקהל בלונדון, נדבת בנו הנגיד רבי אלעזר לעוו שליט"א • צילום: משה ש.

ילדי תלמוד תורה 'כתר תורה' בציון רבי נחמן מברסלב זי"ע באומן • גלריה

היום ה' תמוז יום הפרעות בקהילת קודש 'אומן' ת"ו ורציחתם של למעלה מ- 30,000 קדושים וטהורים, עלו ילדי ת"ת 'כתר תורה' דק"ק אומן ת"ו לציון הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א השוכן בין אותם קדושים, ואמרו יחד את עשרת המזמורים - תיקון הכללי, ואח"כ אמרו בצוותא הכיתות הגדולות את הקינות שחיבר ר' דוד חזן לזכר הפרעות • צילום: ברסלב live