ל"ג בעומר תשע"ד

מעמד נורא הוד: האלפים במעמד ההדלקה בתולדות אברהם יצחק

ברגעים הנעלים קודם שכ"ק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק שליט"א נוטל את האבוקה של אש בידו להדליק את המדורה לכבוד רשב"י וכולו אחוז שרעפים עומדים קהל האלפים כשעיניהם צופות אל פני הקודש ושרים שירי ערגה ורגש | השנה כיבד את הקהל מגרונו אמן הרגש הבעל מנגן ר' מרדכי שטיינמץ | צפו באלפים החפצים לעשות רצון ה'