דושינסקיא • חגיגת סיום ספר משנה ברורה חלק ג'

צפו במעמד 'חלקינו בתורתך' חגיגת סיום ספר משנה ברורה ח"ג הלכות שבת, והתחלת לימוד הלכות ימי הרחמים וירח האיתנים בספר קיצור שולחן ערוך במסגרת הלימוד היומי בהלכה שע"י וועד שיעורי תורה עפ"י תקנת קודש של כ"ק מרן האדמו"ר מדושינסקיא שליט"א, דברי המעמד מפי אורח הכבוד ראש ישיבת 'כנסת אליהו' הגאון הגדול רבי פינחס ברויער שליט"א • צילום שלומי טריכטר