מאמר לשולחן שבת

מאמר לשולחן שבת • בעמוד ענן ידבר אליהם • פרשת תולדות

בימים אלו עם ישראל נתון בסכנה מוחשית, סכנה קיומית, כאשר מכל עבר עומדים עלינו לכלותינו, אבל, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, אנו מחוייבים לזכור את חסדי ה' יתברך איתנו, מלהודות לו, שירו לו זמרו לו