מסיבת המלווה מלכה בבורו פארק לטובת מוסדות בעלזא בארה"ק

במוצש"ק (חיי שרה) התקיים בבורו פארק דינר מרומם ומפואר לטובת מוסדות בעלזא בארה"ק, בהשתתפות מאות החסידים תושבי העיר, אורח הכבוד – הדומ"ץ הגאון רבי שלמה בינעט שליט"א, מחשוב הדיינים דקהל 'מחזיקי" הדת' בירושלים ובהשתתפותו של שר הבריאות הרב יעקב ליצמן הי"ו שנמצא בימים אלו בביקור בארה"ב • נואם הכבוד – החסיד הישיש רבי משה מרדכי שניצר הי"ו, שהינו יליד העיר בילגורייא ,שסיפר עובדות וזכרונות מבעל ההילולא כ"ק מרן המהר"ם מבילגורייא זי"ע שחל בשב"ק • מקהלת החסידות הנעימה את המעמד בשירה וזמרה, צפו בגלריה המרהיבה • צילומים: האחים לענטשעבסקי.


האדמו"ר מבעלזא עלה לקבר אביו ופתח בד"ת מעומק הלב אודות המצב

"נחשבנו כצאן לטבח יובל, להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה. בכל זאת שמך לא שכחנו, נא אל תשכחנו" כך, בפיסקה נרגשת זו פתח כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א בדברות קדשו בעת שעלה לציון אביו הגה"ק מבילגורייא זי"ע בביה"ח בטבריה