הלך לעולמו הרה"ח ר' שמואל וועבר ז"ל • דוד של האדמו"ר מבעלזא

היה גיסו של אבי האדמו"ר מבעלזא שליט"א הגה"ק מבילגורייא זי"ע, נולד בהונגריה ובצעירותו למד בישיבת פאפא, עבר את מאורעות השואה והיגר לאנטוורפן שם התגורר רוב שנותיו | דבק בקודש הקודשים מהר"א מבעלזא וביבלח"ט אחיינו האדמו"ר מבעלזא שליט"א | הלוויתו הערב בירושלים