מהר"ם מבילגרייא

הלך לעולמו הרה"ח ר' שמואל וועבר ז"ל • דוד של האדמו"ר מבעלזא

היה גיסו של אבי האדמו"ר מבעלזא שליט"א הגה"ק מבילגורייא זי"ע, נולד בהונגריה ובצעירותו למד בישיבת פאפא, עבר את מאורעות השואה והיגר לאנטוורפן שם התגורר רוב שנותיו | דבק בקודש הקודשים מהר"א מבעלזא וביבלח"ט אחיינו האדמו"ר מבעלזא שליט"א | הלוויתו הערב בירושלים

כך ציינו את יום ההצלה בקהילת בעלזא במונטריאל

קהל חסידי בעלזא במונטריאל התכנסו במוצ"ש - ט' שבט לסעודת מלוה מלכה לרגל יום ההצלה של כ"ק מהר"א מבעלזא ואחיו הגה"ק מבילגרייא זי"ע בשילוב יום היארצייט לאב"ד הקהילה הגה"צ רבי יעקב יצחק ניימן זצ"ל | תיעוד