מהרנ"צ מבאבוב

האדמו"ר מבאבוב עלה לפקוד את קברי אבותיו לקראת השמחה

האדמו"ר מבאבוב שליט"א עלה לפקוד את ציוני אבותיו הק' לבית באבוב האדמו"רים מהר"ש ומהרנ"צ זצוק"ל לקראת שמחת נישואי בתו - תמונות