מעמד כבוד התורה ברשת הכוללים דחסידי בעלזא לונדון

ביום א' נערכה מסיבת "מעמד כבוד התורה" ע"י רשת הכוללים דחסידי בעלזא לונדון באולם יסודי התורה. לאברכי הכוללים שליט"א וב"ב שיחי' ובהשתתפות עסקני המוסדות הק'. לרגל סיום הלכות מוקצה בכולל הוראה. סיום מסכת ב"ק גפ"ת בכולל ש"ס. סיום ששה סדרי משנה שלמדו ע"י אברכי הכולל לע"נ פטרון הכולל הרבני בנש"ק הרב נפתלי צבי רוקח ז"ל במלאות כשנה לפטירתו.


לונדון • שבע ברכות לבת דומ"צ בעלזא הגרח"מ הלפרט

שמחת שבע ברכות מיוחדת במינה נערך ע"י חברת יגדיל תורה דחסידי בעלזא בלונדון לכבוד יו"ר החברה הדומ"ץ הרה"ג ר' חיים מאיר האלפערט שליט"א • נשאו דברים המנחה הגבאי המג"ש ר' דוד מאסקאוויטש שליט"א. דברי שמחה ובדחנות הרה"ח ר ישראל שטרן. דברי הערכה הרה"ג רבי אריה ראנד שליט"א ראש הכולל.


שְׁמוּעָה טוֹבָה • האדמו"ר מבעלזא יופיע בהדרו בשערי לונדון הבירה

התרגשות רבה בקרב קהל חסידי ואוהדי בית בעלזא בלונדון לקראת בואו של כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א ללונדון הבירה להשתתף במעמד חנוכת הבית לבניני המוסדות הק' דחסידי בעלזא ההולכים ונשלמים בימים אלו.


חברי עיריית ירושלים בסיור בבנינים המפוארים של מוסדות בעלזא בלונדון

חברי עיריית ירושלים הרב ישראל קלרמן‎ והרב מיכל הלברשטאם סיירו בבניינים המפוארים של מוסדות בעלזא בלונדון הנבנים והולכים לקראת גמר בקרוב בס"ד מלווים במנכ"ל המוסדות הרב אהרן קליין שליט"א.