מוסדות בעלזא קרית גת

תיעוד: האדמו"ר מבעלזא בביקור בקרית גת

כ"ק האדמו"ר מבעלזא שליט"א הגיע הערב לביקור בקרית גת שם עלה לביקור חולים במעונו של כ"ק האדמו"ר מקרעטשניף שליט"א. לאחר הביקור פנה האדמו"ר שליט"א לבית המדרש דחסידי בעלזא בעיר שם התפלל תפילת מעריב ולאחר מכן עברו כל הקהל לברכת שלום.

גלריה • הנחת אבן הפינה לקרית החינוך של מוסדות חסידי בעלזא בקרית גת

בקרית גת נערכה הנחת אבן הפינה לקרית החינוך של מוסדות חסידי בעלזא בהשתתפות הרה''צ ר' אהרן מרדכי רוקח שליט''א בנו של כ''ק האדמו''ר מבעלזא, באירוע נטלו חלק רבני העיר ואישי ציבור נכבדים • צילומים: פותחים שבוע בדרום 

בסיום שבת ההתאחדות • הרה"צ רא"מ בקביעות מזוזה במשרדי המרכז בקרית גת

עם סיומה של הביקור המרוממת של הרה"צ רבי אהרן מרדכי שליט"א בנו יחידו של כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א בשב"ק פרשת במדבר בעיר קריית גת, הגיע במוצש"ק לקביעות מזוזה ולמעמד לחיים במשרדים החדשים של "מרכז מוסדות בעלזא" בעיר קרית גת, המנוהלים ע"י העסקנים הרה"ח רבי אפרים פישל גרינוואלד והרה"ח רבי יהושע עבער, הרה"צ שליט"א קבע מזוזה ולאחר מכן עבר על דו"ח הפעילות של המשרד והתעניין בכל הפרטים, לאחמ"כ בירך את העסקנים בברכת הצלחה, ומשם חזר לביתו בעיה"ק בירושלים תובב"א.