מוסדות מודז'יץ

ברוך הבא | כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ יוצא למסע הקודש לארה"ב

האדמו''ר ממודז'יץ ממריא מחר יום רביעי ט''ו בשבט למסע הקודש לארה''ב לביסוס וחיזוק מוסדותיו הק' בארה''ק | האדמו''ר ישבות בטורנטו, לאס אנג'לאס, לייקווד | יערכו מגביות ודינרים לטובת המוסדות | האדמו''ר יערוך את שולחנו בפלעטבוש לרגל הילולת זקינו זי''ע.

המלוה מלכה השנתי לטובת מוסדות מודז'יץ • תיעוד

מחזיקי התורה שע"י מוסדות מודז'יץ, התכנסו במוצש"ק לכינוס מיוחד, למען חיזוק וביסוס המוסדות בארה"ק • הכינוס התקיים באולמי 'נאות ירושלים', בראשות כ"ק האדמו"ר ממודז'יץ שליט"א

ביוזמת מרכז מוסדות מודז'יץ ילדי אשדוד בתלבושת מעילים אחידה

פרוייקט 'אור לדרום': מחזה מיוחד היה לראות את אלפי ילדי העיר אשדוד צועדים לבתי החינוך במעילים חדשים ונוצצים שחולקו ביוזמת 'קרנות הצדקה והחסד' שע"י מרכז מוסדות מודז'יץ.