מוסדות נייטרא

זְכוּת חַדָרֶיךָ • דינר למוסדות נייטרא בוויאלמסבורג

במוצש"ק פר' ויקהל התקיים דינר לטובת מוסדות נייטרא בוויליאמסבורג, בראשות כ"ק האדמו"ר מנייטרא שליט"א בסימן 'זכות חדריך' בהשתתפות החסידים תומכין דאורייתא, את המעמד הנעימה מקהלת החסידות • צילום: יוסי גולדברגר