מוסדות סאטמאר בורו פארק

דינער השנתי ומעמד כבוד התורה לטובת כולל דברי יואל ד'סאטמאר בורו פארק

דינער השנתי לכולל דברי יואל דסאטמר בורו פארק וחלוקת תעודות ל20 אברכי הכולל שנבחנו על הלכות שבת שנערך בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמאר שליט"א  • צילום: מערכת בחצרות

בורו פארק: חסידי סאטמאר השתתפו בדינר השנתי לטובת המוסדות

המוני חסידי סאטמאר נטלו חלק במוצ"ש (משפטים) בדינר השנתי שנערך לטובת מוסדות סאטמאר בבורו פארק בראשות כ"ק אדמו"ר שליט"א שנשא את המשא המרכזי | גלריה

דינר היסוד למוסדות סאטמאר בבורו פארק בראשות האדמו"ר

מאות חסידי סאטמאר גדשו במוצ"ש האחרון את אולם 'עטרת גולדא' בבורו פארק בו נערך דינר היסוד למוסדות שהוקמו בעיר בשנה האחרונה, כ"ק אדמו"ר מסאטמאר שליט"א הגיע להשתתף, ונשא את ברכת קודשו לנדיבי עם שנאספו לטובת המוסדות, האדמו"ר מבית חיים יהושע וגאב"ד קארלסבורג פיארו את שולחן הכבוד • גלריה