מוצאי פסח תשע"ד

ר"ע אלעד פרוש ערך מימונה לתושבי העיר • גלריה צבעונית

באלעד נערך הערב חגיגות 'מימונה' המסורתיות, והפעם ע''י ראש העיר האשכנזי הרב ישראל פרוש שנבחר בחורף האחרון • במימונה השתתפו הגרי''מ לאו, הרה''ר הגר''ד לאו והגר''ש רבינוביץ ועוד אישי ציבור וקהל רב • צילום: אלי קובין - עיריית אלעד