מושב הקיץ של הכנסת

מושב הקיץ של הכנסת יפתח היום בהצבעה על חוקים אנטי דתיים

ושב הקיץ של הכנסת יפתח היום בהצבעה על שני חוקים אנטי דתיים חוק הנישואין שלא על פי ההלכה וחוק האימוץ לילדים שאינם יהודים • ח"כ אורי מקלב: המושב הבא של הכנסת יחליט על עשרים ושמונה חוקים אנטי דתיים שמקדמים חברי יש עתיד והתנועה

אופוזיציה במלחמה: יו"ר הכנסת יגלה "אפס סובלנות"

לקראת פתיחת מושב הקיץ של הכנסת, מבהיר היו"ר: "אגלה אפס סובלנות" | תוקף את התנהגות השרים שאינם משיבים על הצעות חוק | חברי הכנסת יילחמו על עקרונות היהדות ללא חת