ציריך שוייץ: הגאון רבי יוסף מרדכי וייס הוכתר לרב קהילת "מחזיקי הדת"

במוצש"ק חנוכה נערך מעמד הכתרת הרה"ג רבי יוסף מרדכי וייס שליט"א כרב בית המדרש מחזיקי הדת בציריך כאב"ד וממלא מקום דודו הגאון רבי נפתלי צבי שמרלר זצ"ל שנפטר ביום ג' אלול תשע"ט. הרב החדש הוא בנו של הגאון רבי יונתן בנימין ווייס גאב"ד מונטריאול שליט"א ונכד הגאון רבי משה חיים שמרלר זצ"ל בעל מחשבת חיים • צילום: י.מ.אייזנבאך