פַּרְנְסֵנוּ וְכַלְכְּלֵנוּ • אסיפת רבני אנטוורפן שע"י ארגון 'שערי פרנסה טובה'

באנטוורפן, התאספו רבני העיר, וחברי בד"ץ מחזיקי הדת, לאסיפה מיוחדת שאורגנה ע"י ארגון 'שערי פרנסה טובה' • באסיפה דנו הרבנים במשך שעה ארוכה על פתרונות עבודה לחרדים בעיר • המעמד נערך בראשותו של המרא דאתרא, כ"ק הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד אנטוורפן שליט"א • צילום: JDN


85 שנים אחרי הגרי"ח זוננפלד, 'העדה' בקמפיין לערבים: "אין ידינו במעל"

בד"צ העדה החרדית יוצאים בקריאה: "לפרסם בכל מקום שיהודים חרדים אין להם ענין וסיבה לעלות את הר הבית" • ראשי הבד"צ תומכים ב'נטרונא' המוביל קמפיין ברוח זו בעיתוני מזרח ירושלים, שם אומרים: הגרי"ח זוננפלד גם עשה כן אחרי פרעות תרפ"ט


רבני ודייני 'קהל מחזיקי הדת' התכנסו • תיעוד

צפו בגלריית תמונות: רבני ודייני קהל מחזיקי הדת שליט"א מכל רחבי תבל השוהים בארה"ק לרגל שמחת בית בעלזא, התקבצו ליום עיון וכינוס מיוחד באולם 'בית מלכה' בירושלים – בו נשאו דברים רבנים ודיינים חשובים ובראשם הגאון רבי יהושע פינק שליט"א • צילום: אנשיל בעק


בעלזא: כינוס 'ועידת הכשרות' וציון 35 שנה ליסוד מערכת הכשרות

כינוס מיוחד התקיים באולמות שע"י המרכז העולמי דחסידי בעלזא בקרית בעלזא בירושלים, לרגל מלאות 35 שנה ליסוד מערכת הכשרות 'מחזיקי הדת' | המשגיחים וידידי מערכת הכשרות הכנסו ליום עיון מיוחד לדון בהתפתחות עולם הטכנולגי והשפעותיה על מנגונני הכשרות | שיאו של המעמד היה בכינוס המרכזי בראשות כ"ק מרן האדמו"ר מבעלזא שליט"א שאף נשא דברים | אנשיל בעק היה ותיעד


אל תהינו לעלות ההרה • פסק: בד"צ קהל מחזיקי הדת נגד העליה להר הבית

התופעה בה נראים יהודים חרדיים המזלזלים באיסורי כרת בתואנות שונות והצטדקויות דחוקות, הביאה את חברי הבי"ד בבעלזא לפרסם 'איסור חמור' על העליה להר הבית • ח"כ הרב ישראל אייכלר בטור חריף: "יש למחות נגד ההפקרות להפר את פקודתם של גדולי ישראל שליט"א לבל יהין איש לעלות להר הבית"


הנאה להם והנאה לעולם: הכינוס העולמי לרבני בעלזא

כינוס הרבנים העולמי של חצר הקודש בעלזא לרבני ודייני הקהילה מכל רחבי תבל שהתקיים במלון רמדה בירושלים – בשילוב שמחת שבע ברכות לרגל שמחת נשואי נכדת כ"ק מרן אדמו"ר מבעלזא שליט"א. נערך באולם הת"ת ברח' תכלת מרדכי בירושלים, בראשות כ"ק האדמו"ר שליט"א שנשא את משא קדשו לרבני בעלזא


בד"צ מחזיקי הדת: אינטרנט כשר לבאי חתונת בעלזא

במכתב מיוחד המתפרסם היום, קוראים רבני בד"צ מחזיקי הדת בא"י לכל באי החתונה מחו"ל שלא להשתמש בכלי תקשורת שאינם מסוננים כהוראת גדולי א"י • מרכז שירות מיוחד יוקם בקרית בעלזא בירושלים ויעניק שירות מסונן למי שזקוק לכך


לכל קהלא קדישא: מעמד הכתרת דיינים ל'בי"ד מיוחד לדיני ממונות'

כינוס דייני קהל מחזיקי הדת | ומעמד הכתרת דיינים ל'בית דין מיוחד לדיני ממונות' שע"י קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא | בראשות ובמעמד כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א | האורח הכבוד – הגאון הגדול רבי אשר ווייס שליט"א גאב"ד דרכי תורה | צילום: שוקי לרר JDN


צדק צדק תרדוף: בעלזא מקימים בית דין מיוחד לענייני ממונות

בית דין מיוחד לענייני ממנונות שעל ידי קהל מחזיקי הדת דחסידי בעלזא | הבית דין יוקם ביום רביעי במעמד מיוחד בראשות כ"ק אדמו"ר מבעלזא שליט"א ובמעון קדשו | חברי הבית דין: הגאון ר' מרדכי אייכלר שליט"א הרה"ג ר' ירמי' אדלר שליט"א והרה"ג ר' יצחק כ"ץ