בקרוב: תעריפי התחבורה הציבורית בערים יוזלו בעשרות אחוזים

משרד התחבורה משיק רפורמה מהפכנית במבנה התעריפים של התחבורה הציבורית במטרופולינים • המטרה: העברת נוסעים לתחבורה הציבורית. האמצעי: הוזלת חופשי-חודשי בעשרות אחוזים וסבסוד התחבורה הציבורית ב-120 מליוני שקלים