מחנה ישיבת אור ישראל פארקסוויל

ניו יורק: הילולת הגאון נשיא ישיבת אור ישראל זצ"ל

סעודת הילולא של הגאון נשיא ישיבת אור ישראל רבי אלי' יהושע געלדצעהלער זצ"ל במחנה אור ישראל פארקסוויל נ.י. • נואמים: הגאון רבי דניאל געלדצעהלער שליט"א ראש הישיבה. נכדו הגאון ר' אליעזר געלדצעהלער שליט"א.