מינוי פוליטי

בשאר המפלגות תקפו את המינוי | כחלון מגיב לביקורת

ביקורת במערכת הפוליטית על מינויו של כחלון לעמוד בראש המינהל | המפלגות יורקות גיצים מכל עבר וכחלון מגיב: המינוי הוא הכרחי למען המדינה והצעירים